Om föreningen

 

Norby Egnahemsförening - sedan 1924

Norby började befolkas i början på 1920-talet då arbetarfamiljer byggde sina egnahem. Det var en plats i Uppsala som ansågs vara ren landsbygd. Redan 1924 bildades Norby Egnahemsförening och under 1940-talet kom allt fler att bygga sina egnahem här.  I väntan på att området skulle få kommunalt vatten infördes byggförbud under 1950-talet. Så kom 1960-talet med en ny stor nybyggnadsperiod. I takt med att Norby så småningom alltmer betraktas som ett centralt och attraktivt villaområde har i princip all möjlig mark bebyggts. 

Inflyttning sker numera huvudsakligen som ”generationsväxling” av befintliga fastigheter. Norby föryngras därför nu i snabb takt och börjar åter präglas av barnfamiljer.  Inom det nuvarande föreningsområdet med Stadsskogen i öster, naturreservatet i Hågadalen i väster och Eriksbergsparken i norr ingår 649 hushåll.

Idag är föreningens fokus att bidra till en bra boendemiljö för oss som bor i vårt område. Vi gör detta genom att ordna aktiviteter där vi som grannar kan mötas, vi verkar för att ha en dialog med kommunen när ärenden som rör vårt område diskuteras, vi har ett antal verktyg som lånas ut gratis till våra medlemmar och vi arbetar med Grannsamverkan.  Läs mer på Medlems-sidan

Föreningens förtroendevalda

På årsmötet varje år väljs föreningens styrelse. Om du vill engagera dig så är du varmt välkommen att höra av dig till någon i styrelsen eller valberedningen så berättar vi gärna mer.  Du når styrelsen via styrelse@norbyegnahem.se

Mikael Boman

Styrelseordförande, ordforande@norbyegnahem.se

Staffan Dahl

Vice ordförande

Robert Wålinder

Kassör

Maria Asplund

Styrelseledamot, kontaktperson Grannsamverkan

Sofia Larsson

Styrelseledamot

Föreningens valberedning består av 

Hans-Eric Lindahl

Valberedning, 018303181@telia.com

Tore Lundström

Valberedning, tore.lundstrom@telia.com

 Föreningens stadgar och andra dokument

Här kan du läsa föreningen aktuella stadgar, verksamhetsplan för 2023 och verksamhetsberättelse för 2022.  Vill du se äldre dokument så finns de samlade här

Stadgar-för-Norby-Egnahemsförening.pdf
Verksamhetsberättelse_2022.pdf
Verksamhetsplan_2023.pdf