Aktuellt

Årsmöte

Dags för 2024 års årsmöte. Läs mer på Årsmöte 2024  . Har du inte betalat årets medlemsavgift - gör det snarast!

Tidigare händelser

Elda i öppen spis/kamin i tätbebyggt område

Kom ihåg att följa de riktlinjer som gäller vid eldning i tätbebyggt område under den kalla säsongen.  Vägledande domar i mark- och miljööverdomstolen har definierat att trivseleldning innebär eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka. Om det konstateras att rök ger olägenhet kan det i vissa besvärliga fall leda till totalförbud för annat än trivseleldning. 

Genomfartsförbud infört

Kommunen har nu infört genomfarts förbud på följande sträckor:

Vi hoppas att biltrafikanter, både vi som bor i området och de som passerar, uppmärksammar denna förändring och respekterar genomfartsförbudet. 

Från föreningens styrelse följer vi upp detta med kommunen och försöker få igång en fungerande dialog. 

LSS-boende på Alvägen

Läs mer om bygget av ett nytt LSS-boende på Alvägen 

Julmarknad 16/12 2023

Södra Norby villaförening och Norby egnahemsförening genomförde en julmarknad på Svamptorget även 2023! Se bilder här!