Medlem

Naturligtvis ska du vara medlem...


om du bor i norra Norby. De flesta som bor i området är också medlemmar i vår förening.


Om du ännu inte är medlem kan du bli det genom att betala in årsavgiften 100 kr på föreningens PlusGirokonto 29 81 22-3 eller betala med Swish till 1234041547.
Glöm inte att ange namn och adress/fastighetsbeteckning så att vi vet vem som betalat.Medlemsförmån - låna verktyg

Som medlem i kan du utan avgift låna verktyg av föreningen. För närvarande har vi följande verktyg för utlåning

Verktyg hos Staffan Dahl


Vedklyv hos Maria Knight
Vedklyv med kabelvinda och jordfelsbrytare


Kompostkvarn hos Martin Johansson


Kort dubbelstege hos Per Wengrud


Hög fasadstege hos Olle Engkvist


Gräsvält hos Johan Bäckström


Viktor Hedefalk lånar gärna ut sin krysslaser


Staffan Dahl, Tuvängsvägen 30,
tel 072-715 89 34

Maria Knight, Mellanvägen 3 A
tel 0733-92 56 74

Martin Johansson,
Malma Parkväg 12b
tel 073-913 18 16


Per Wengrud, Hörnstensvägen 2A,
tel 018-50 77 35

Olle Engkvist, Norra Parkvägen 6,
tel 018-30 05 95

Johan Bäckström,
Tallbacksvägen 29B
tel 070-673 67 55

Viktor Hedefalk, Norra parkvägen 32
tel 073-654 21 05


Lämna 

Om du vill lämna föreningen eller grannsamverkan, vänlligen fyll i detta formulär så tar vi bort dig.