Dialog om genomfartstrafik

I samband med årsmötet 2023 diskuterades den ökande genomfartstrafiken i Norby. Kommunen har våren 2023 ett pågående arbete att komma fram med ett förslag på förändringar. på denna sida finns uppdaterad information som vi i föreningen fått från kommunen.


Läs mer om beslutet som fattades på kommunen att ta fram ett förslag. I detta finns en hel del information om mätningar som gjort och olika potentiella lösningar för hinder för genomfartstrafik.


Vi har också fått ta del av remissvar från blåljusmyndigheternas och Uppsala vatten och avfalls remisssvar.


Föreningen kommer att fortsätta driva en dialog med kommunen för att hålla sig informerad.