LSS-boende på Alvägen

Grönt LSS-boende med sex lägenheter

Information från Hoivatilat om bygget på Alvägen 18C

Hoivatilats förslag vann anbudstävlingen och nu är projektet i gång, inflyttningen till de sex omsorgsfullt planerade lägenheterna beräknas ske under andra kvartalet 2024. Hyresgäst är Uppsala kommun, vilka också kommer att vara operatör för verksamheten. Hållbarhet och grönt tänkande har genomsyrat detta projekt redan från start!

Vad ska göras?

Under september startade vi med fällning av träd och frilägga tomten. Vi har berg på tomten och kommer spränga delar av detta under oktober i och med det har vi besiktat av grannfastigheterna inom riskområdet. I slutet av året har vi fått upp huset och kommer till stora delar vara inne fram till senvintern/våren då mark och utemiljön tar fart.

När?

2 okt - 27 okt Sprängning och besiktning i och med sprängningar

16 okt – 1 dec Markarbeten och grundläggning

27 nov – 1 dec Gjutning av platta på mark – betongbil

4 dec – 8 dec Leverans av stomdelar – större transporter

4 dec – 22 dec Stomresning – tätt hus

Påverkan under byggtid?

Vid leverans av betong samt resning av stomme kommer trafiken på Alvägen från vår sida öka och ta mer utrymme i anspråk. Lossning och lastning av material kommer ske i så stor utsträckning som möjligt inom vår tomt för att undvika att hindra framkomligheten.

Från och med v46 och framåt kommer vår platschef, Hans Karlsson finnas på plats i bodetableringen.


Har ni frågor eller synpunkter, kontakta

Hans Bjurström 070-927 60 26, Projektledare Hoivatilat AB

Hans Karlsson 0176-28 20 55, Platschef Credentia AB

230779_Granninformation #2.pdf