Norby Egnahemsförening - sedan 1924

Syfte

Skänka trevnad och gemenskap

Norby Egnahemsförening ska verka för en god boendemiljö och åtgärder som skänker trevnad och gemenskap bland medlemmarna. 


Föreningen är en sammanslutning av ägare av villa eller tomt där sådan bostad kan uppföras.

Föreningens verksamhet är norra delen av området Norby, avgränsat med Tallbacksvägen, Skivlingsvägen, Hågadalen samt Stadsskogen. Som medlem i föreningen har du möjlighet att låna verktyg och redskap, få  hjälp och stöd via ”Grannsamverkan mot brott” och bidra till att föreningen verkar för en god boendemiljö på olika sätt, bland annat som samtalspartner med kommunen när ärenden som rör vårt område diskuteras.Läs mer på Om föreningen


Vill du bli medlem? Årsavgiften är endast 100 kronor! Läs mer på vår Medlemssida.